Skip to main content

Koşul ve Şartlar: Apple iPhone veya iPod

Apple iPhone VEYA iPod touch Taşınabilir Cihazı Kullanarak Uygulamaya Erişen Kayıtlı Kullanıcılar için EK HÜKÜM VE KOŞULLARIN GEÇERLİDİR. İşbu Ek Hüküm ve Koşullar ile yukarıdaki Kullanım Koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.

1. Onay: Kobo ve Siz, yukarıda ve aşağıda ana hatlarıyla belirtilen hüküm ve koşulların yalnızca sizin ile Kobo arasında düzenlendiğini, Apple Inc. veya onun bağlı kuruluşları, ana şirketi veya iştirakleriyle (hep birlikte "Apple") düzenlenmediğini ve Lisanslı Uygulama ile onun içeriğinden Apple'ın değil, yalnızca Kobo'nun sorumlu olduğunu onaylamaktasınız.

2. Lisans Kapsamı: İndirilen, satın alınan, görüntülenen herhangi bir ürün veya iPhone ya da iPod ile eriştiğiniz Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir Gönderinin veya Yazılı Eserin (toplu olarak "Ürün") herhangi bir kopyası size satılmamış, lisanslanmıştır ve ayrı lisans sözleşmesinin şartları geçerli olup öncelikle söz konusu ayrı lisans sözleşmesini kabul etmenize bağlı olduğundan, bir Ürünün ayrı lisans sözleşmesi olmadıkça Ürün yalnızca bu lisans kapsamında kullanılacaktır. Kobo ve lisans verenleri ("Uygulama Sağlayıcı") size açıkça sunulmayan tüm hakları saklı tutar. Bu lisansa tabi olan Ürün, bu lisans kapsamında "Lisanslanmış Uygulama olarak ifade edilecektir."

a. Lisans Kapsamı: Uygulama Sağlayıcı tarafından Lisanslı Uygulama için size verilmiş olan bu lisans, App Store Şartları ve Koşullarının 9.b Kısmında ifade edilen Kullanım Kuralları ("Kullanım Kuralları")kapsamında izin verilen, kendi sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir iPhone ya da iPod Touch cihaz üzerinde kullanmanız için verilmiş transfer edilemeyen bir lisanstır. Lisans sizin sahip olmadığınız ya da kontrol etmediğiniz herhangi bir iPhone ya da iPod Touch cihaz üzerinde Lisanslı Uygulamayı kullanmanıza izin vermemektedir ve Lisanslı Uygulamayı bir ağ üzerinde kullanıma açarak veya dağıtarak aynı anda birden fazla cihaz üzerinde kullanılabilir hale getirme izniniz bulunmamaktadır. Lisanslı Uygulamayı kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtamaz ya da Lisanslı Uygulama için alt lisans veremezsiniz. Lisanslı Uygulamayı kopyalayamaz (bu lisans ve Kullanım Kuralları tarafından açıkça ifade edilen durumlar hariç), kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalayamaz, kaynak koduna ulaşma girişiminde bulunamaz, değiştiremez ya da Lisanslı Uygulamanın, güncellemelerinin veya parçalarının türevlerini oluşturamazsınız (bu konuda tek istisna yukarıda anılan kısıtlamaların yürürlükteki mevzuat tarafından yasaklanmış olması ya da lisanslama koşulları içinde Lisanslı Uygulamada kullanılan açık kaynaklı bileşenlerin kullanımına izin veren hükümler bulunmasıdır). Yukarıda anılan fiilleri yapma girişimleri Uygulama Sağlayıcısının ve lisans sahiplerinin haklarını ihlal etmektir. Eğer bu kısıtlamayı ihlal ederseniz, yargılanabilir ve zarar görebilirsiniz. Bu lisans koşulları, yükseltmeler ayrı bir lisans ile gelmediği takdirde, Uygulama Sağlayıcı tarafından sağlanan ve orijinal Ürünün yerine geçen veya Ürünü destekleyen tüm yükseltmeleri için geçerlidir. Ayrı bir lisans ile gelen güncellemeler için ayrı lisansın koşulları geçerli olacaktır.

b. Veri Kullanımı Onayı: Uygulama Sağlayıcının, periyodik olarak yazılım güncellemesinin sağlanması, ürün desteği verilmesini ve Lisanslı Uygulama ile ilgili (varsa) diğer hizmetleri sağlaması maksadıyla, cihazınız hakkında teknik bilgi, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri ilgili olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teknik ve teknikle ilgili bilgi toplamasını ve kullanmasını kabul ediyorsunuz. Uygulama sağlayıcı, bu bilgi sizi kişisel olarak tanımlayacak bir biçimde olmadığı sürece, bilgiyi ürünlerini iyileştirmek veya size hizmet ya da teknoloji sunmak için kullanabilir.

c. Sonlandırma. Bu lisans, siz veya Uygulama Sağlayıcısı tarafından sonlandırılana kadar geçerlidir. Bu lisans uyarınca elde ettiğiniz haklar, bu lisansın herhangi bir şartına uymamanız halinde Uygulama Sağlayıcı tarafından bilgi verilmeksizin, otomatik olarak sonlandırılacaktır. Lisansın sonlandırılması üzerine Lisanslı Uygulamayı kullanmayı tamamen bırakmalı ve Lisanslı Uygulamanın tüm kopyalarını tamamen veya kısmen silmelisiniz.

d. Hizmetler; Üçüncü Taraf Materyalleri. Lisanslı Uygulama, Uygulama Sağlayıcısına erişime ve üçüncü taraf hizmetlerine ve internet sitelerine (bireysel ve toplu olarak, "Hizmetler") izin verebilir. Hizmetlerin Kullanımı, internet erişimi ve ek hizmet şartlarını kabul etmenizi gerektirebilir.

Hizmetlerin herhangi birini kullanarak, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olarak addedilebilen içerikle karşılaşabilirsiniz, bu tür içerik açık saçık bir dile sahipmiş gibi tanımlanabilir veya tanımlanamayabilir ve herhangi bir aramanın sonucu veya belirli bir URL'nin girilmesi otomatik ve istemeden sakıncalı materyale yönelik bağlantıları veya başvuruları oluşturabilir. Buna rağmen, Hizmetleri riski tamamen size ait olmak üzere kullanacağınızı ve Uygulama Sağlayıcısının saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulunabilecek içerik için size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bazı Hizmetler, üçüncü şahıslara ait içeriği, veriyi, bilgiyi, uygulamaları veya materyalleri ("Üçüncü Şahıs Materyalleri") görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir veya bazı üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar sunabilir. Hizmetleri kullanarak, Uygulama Sağlayıcının içeriği, bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin veya web sitelerinin doğruluğunu, eksiksizliğini, dakikliğini, geçerliliğini, telif hakkı uyumunu, yasallığını, uygunluğunu, kalitesini veya diğer bir yönünü incelemek veya değerlendirmekle sorumlu olmadığını teyit ve kabul etmektesiniz. Uygulama Sağlayıcı size karşı herhangi bir üçüncü taraf Hizmeti, Üçüncü Taraf Materyalleri veya web siteleri veya üçüncü taraflara ait diğer materyaller, ürünler veya hizmetler için herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü garanti etmemekte veya onaylamamakta ya da üstlenmemektedir ve üstlenmeyecektir. Üçüncü Şahıs Materyalleri ve diğer web sitelerine yönelik bağlantılar size yalnızca yararlanmanız için sunulmaktadır. Hizmetler tarafından görüntülenen mali bilgi yalnızca genel bilgi amaçları içindir ve yatırım tavsiyesi olması amaçlanmamıştır. Hizmetler yoluyla elde edilen bilgiye dayalı olarak herhangi bir menkul kıymet işlemini yürütmeden önce, bir finans uzmanına danışmalısınız. Herhangi bir Hizmet tarafından sağlanan konum verileri, yalnızca temel gezinti amaçları içindir ve kesin konum bilgisine ihtiyaç duyulan veya hatalı, doğru olmayan veya eksik konum verilerinin ölüme, kişisel yaralanmaya, mülke veya çevresel zarara yol açabileceği durumlarda güvenilmesi amaçlanmamıştır. Uygulama Sağlayıcı veya içerik sağlayıcıların hiçbiri stok bilgilerin veya herhangi bir Hizmet tarafından görüntülenen konum verisinin kullanılabilirliğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güvenilirliğini veya dakikliğini garanti etmemektedir.

Herhangi bir Hizmetin, telif hakkı dâhil ancak bununla sınırlı olmayan yürürlükteki fikri mülkiyet ve diğer kanunlar tarafından korunan özel içerik, bilgi ve materyali içerdiğini ve bu tür özel içeriği, bilgi veya materyali Hizmetlerin izin verilen kullanımı haricinde hiçbir şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Hizmetlerin hiçbir kısmı, herhangi bir şekilde veya yolla yeniden üretilemez. Hizmetlere dayalı olarak herhangi bir şekilde değişiklik yapmamayı, kiralamamayı, kiraya vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmameyı, dağıtmamayı veya türev çalışmaları oluşturmamayı kabul etmektesiniz ve ağ kapasitesi sınırlarını çiğneyerek veya yükleyerek dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla yetkisiz hiçbir şekilde Hizmetleri kendi çıkarınız için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetleri herhangi bir şekilde başka hiçbir bir tarafı taciz, istismar ve tehdit etmek, itibarsızlaştırmak veya sair suretle haklarını çiğnemek veya ihlal etmek için kullanmamayı ve Uygulama Sağlayıcının sizin bu türde kullanımınızdan veya Hizmetlerin herhangi birini kullanmanın sonucu olarak alabileceğiniz herhangi bir taciz ve tehdit edici, itibarsızlaştırıcı, saldırgan veya yasadışı mesajı veya iletimden dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmadığını da kabul etmektesiniz.

Ek olarak, görünürde erişilebilir veya iPhone yada iPod touch ile ilişkilendirilmiş üçüncü iştirakçi hizmet ve materyalleri tüm dillerde veya tüm ülkelerde kullanılabilir değildir. Uygulama Sağlayıcıları, Hizmet ve Materyalin herhangi bir lokasyonda kullanıma uygun olduğuna dair herhangi bir bilgiyi temsil etmemektedirler. Kanunlar önünde kendi girişiminizle ve sorumluluğunuzla Hizmet ve Materyallere erişimi seçtiğinizi kabul edersiniz. Sınırlı kalmamakla beraber yerel kanunlara karşı sorumlusunuz. Uygulama Sağlayıcıları ve lisans vericileri, herhangi bir Hizmeti önceden bilgilendirmeksizin değiştirme, askıya alma, kaldırma ve erişimi engelleme hakkına sahiptirler. Herhangi bir olaydan ötürü Uygulama Sağlayıcısı herhangi bir Hizmet'i kaldırdığı yada erişime engellediği için sorumlu tutulamaz. Uygulama Sağlayıcısı, herhangi bir Hizmet kullanım veya erişimini önceden bildirmeksizin kısıtlayabilir ve herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

e. GARANTİ YOK: LİSANSLI UYGULAMANIN KULLANIM RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE KABUL EDİLEBİLİR KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA BAKIMINDAN TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA TEYİT VE KABUL EDİYORSUNUZ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, LİSANSLI UYGULAMA VE LİSANSLI UYGULAMA ("HİZMETLER") TARAFINDAN YAPILAN VEYA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİS "OLDUĞU GİBİ" VE "UYGUN ŞEKİLDE" ESASIYLA TÜM KUSURLARI İLE BİRLİKTE VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR VE UYGULAMA SAĞLAYICI LİSANSLI UYGULAMA VE HERHANGİ BİR HİZMET BAĞLAMINDA ZIMNİ GARANTİLER VE/VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK KOŞULLARI, KABUL EDİLEBİLİR KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DÂHİL ANCAK BUNUNLU SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. UYGULAMA SAĞLAYICI, LİSANS UYGULAMA İÇİNDE VERİLEN İŞLEVLERİ VEYA ONUN TARAFINDAN YAPILAN VEYA SAĞLANAN İŞLEVLERİN GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA, LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI VEYA LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNE LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANIMINIZA MÜDAHALE ETMEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. UYGULAMA SAĞLAYICI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİYİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKARSA, TÜM GEREKLİ SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTMENİN TÜM MALİYETİNİ ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI YARGI ALANLARI, BİR TÜKETİCİNİN GEÇERLİ YASAL HAKLARINDA ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA SINIRLAMALARIN MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNA VE KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

f. Sorumluluğun Sınırlandırılması. KANUNEN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, UYGULAMA SAĞLAYICI HİÇBİR DURUMDA LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ KÂR KAYIPLARI, VERİ KAYBI İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER TİCARİ ZARAR VE KAYIPLARA İLİŞKİN ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN KİŞİSEL YARALANMA VEYA KAZARA, ÖZEL, DOLAYLI VE SONUÇ ZARARLARDAN DOLAYI YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİLİ VEYA SAİR SURETLE) BAKILMAKSIZIN NASIL GERÇEKLEŞİRSE GERÇEKLEŞSİN VE HATTA UYGULAMA SAĞLAYICI BU TÜR ZARARLARA DAİR OLASILIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARI KİŞİSEL YARALANMA VEYA KAZARA YA DA DOLAYLI ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUK SINIRINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE BU SINIRLAMA SİZE UYGULANAMAYABİLİR. Hiçbir durumda, Uygulama Sağlayıcının tüm zararlar (kişisel yaralanmayı içeren davalarda yürürlükteki kanun tarafından zorunlu kılınanın dışında) için size karşı toplam yükümlülüğü elli dolar (50,00$) tutarını aşmayacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar, yukarıda belirtilen çözüm esas amacını yerine getiremese bile, uygulanacaktır.

g. Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve Lisanslı Uygulamanın satın alındığı ülkenin yasaları tarafından izin verilmediği sürece Lisanslı Uygulamayı kullanamaz veya herhangi bir şekilde dışa aktaramaz veya yeniden dışa aktaramazsınız. Özellikle, kısıtlama olmaksızın Lisanslı Uygulama'nın (a) Birleşik Devletler tarafından ambargolu ülkelere veya (b) Birleşik Devletlerin Hazine Departmanı Özel Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi veya Birleşik Devletler Ticareti Reddedilen Vatandaşlar Listesi veya Varlık Listesi'ne dışa aktarımı veya yeniden dışa aktarımı gerçekleşemez. Lisanslı Uygulamayı kullanarak, siz bu ülkelerden herhangi birinde oturmadığınızı veya bu listelerden herhangi birinde bulunmadığınızı gösterir ve teminatta bulunursunuz. Ayrıca, Birleşik Devletler tarafından yasaklı herhangi bir amaçla, sınırlama olmaksızın, nükleer, füze veya kimyasal veya biyolojik silah geliştirme, dizayn, üretim veya satımı amaçlı kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

h. Lisanslı Uygulama ve ilgili belgeler 48 C.F.R Madde 2.101'de belirtilen anlamıyla "Ticari Unsurlardır" ve 48 C.F.R. Madde 12.212 veya 48 C.F.R. Madde 227.7202'de belirtilen anlamıyla "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerini" içermektedir. 48 C.F.R. Madde 12.212 veya 48 C.F.R. Madde 227.7202-1'den 227.7202-4'e kadar olan maddelere uygunluğun sağlanması kaydıyla, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu Birleşik Devletler Hükümeti son kullanıcılarına sadece (a) Ticari Öğeler olarak ve (b) diğerlerine tanınan tüm haklardan faydalanabilen diğer tüm son kullanıcılara hüküm ve koşullara bağlı kalmak kaydıyla lisanslanmıştır. Yayınlanmayan haklar, Birleşik Devletler telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır.

3. Bakım ve Destek: Siz ve Kobo, Apple'ın Lisanslı Uygulama bakımından herhangi bir bakım ve destek hizmetini uygulamakla yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz.

4. Garanti: Lisanslı Uygulama herhangi bir uygulanabilir garantinin şartlarına uymadığı takdirde, bu tip bir istek için Apple şirketine değil Kobo’ya talepte bulunacağınızı kabul etmiş olursunuz. Apple şirketine bir bildirimde bulunduğunuz takdirde, Apple ya da Kobo Lisanslı Uygulama bedelini Size geri ödeme yoluna gidebilir. Bu durumda Lisanslı Uygulama ile ilgili olarak, Apple ya da Indigo yürürlükteki mevzuatın izin verdiği süre sonuna kadar herhangi bir diğer garanti yükümlülüğü taşımayacaktır. Herhangi bir garanti şartına uymamaktan kaynaklanan diğer talepler, kayıplar, sorumluluklar, hasarlar, harcamalar veya maliyetler ile ilgili sorunları çözmek sadece sizin ve Kobo’nun sorumluluğundadır.

5. Ürün Talepleri: Siz ve Kobo, Lisanslı Uygulama veya bu Lisanslı Uygulamaya sahip olmanız ve/veya kullanmanıza ilişkin sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın sınırlı olmamak üzere şunlar dahil her türlü hak talep muhatabının Apple değil, Kobo olduğunu kabul etmektesiniz: (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Lisanslı Uygulamanın geçerli yasal veya mevzuat ile ilgili gerekliliklere uymadığına ilişkin her türlü hak talebi ve (iii) tüketici koruma veya benzer kanunlar kapsamında doğan hak talepleri.

6. Fikri Mülkiyet Hakları: Üçüncü bir şahsın Lisanslı Uygulama kullanımından dolayı mülkiyet haklarına yönelik bir iddiada bulunmasından dolayı, Apple değil, Kobo araştırma, savunma, kararlaştırma ve tediye etmek hakkına sahiptir.

7. Sorular, Yorumlar, Şikayetler ve Öneriler: Lütfen tüm soruları, şikayetleri ve önerileri, Lisanslı Uygulama'ya göre [email protected] adresine geri bildirin.

8. Üçüncü Şahıs Lehtar: Siz ve Kobo, Apple ve Apple'ın iştiraklerinin burada belirtilen hüküm ve koşulların üçüncü şahıs lehtarları olduğunu ve bu hüküm ve koşulları yukarıda açıklanan şekliyle kabul etmeniz halinde Apple'ın işbu hüküm ve koşulları bunların üçüncü şahıs lehtarı olarak size karşı uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağınızı) teyit ve kabul etmektesiniz